Showing all 4 results

Tủ trưng bày thực phẩm đông-mát

Tủ mát trưng bày rau củ quả 1.5m L.CMA- 1.5

Tủ trưng bày thực phẩm đông-mát

Tủ mát trưng bày rau củ quả 2m L.CMA-2.0

Tủ trưng bày thực phẩm thông dụng

Tủ mát trưng bày sữa tươi chuyên dụng