Showing all 8 results

Tủ đông bảo quản-trưng bày

Bàn đông-mát 2 chức năng 1.8m SD/SC-1800

Tủ cấp đông siêu thị

Tủ cấp đông siêu thị BD/BC-518

Tủ cấp đông siêu thị

Tủ cấp đông siêu thị BD/BC-718

Tủ cấp đông siêu thị

Tủ đông cửa trên 798L BD/BC-798

Tủ đông bảo quản-trưng bày

Tủ đông trưng bày kem ý (inox) 12 khay BL-1.2

Tủ đông bảo quản-trưng bày

Tủ đông trưng kem ý 10 khay BL-1.0

Tủ đông bảo quản-trưng bày

Tủ đông trưng kem ý 16 khay BL-1.5